Emprego e formación – Cursos de formación: FSE – 2019

 

 

ORDE do 13 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases que rexerán a
concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de
actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede á súa
convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020 (cofinanciada parcialmente polo
Fondo Social Europeo e polo o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia
2014-2020).

 

Os cursos realizados ata agora no 2019 son os seguintes:

  • Competencias Clave Nivel 2: do 14 de Xaneiro ao 10 Maio. 171 horas.  32 persoas participantes. 
  • Competencias Clave Nivel 3: do 14 de Xaneiro ao 10 Maio. 171 horas.   10 persoas participantes. 
  • Graduado en E.S.A. dende 1º: do 14 de Xaneiro ao 12 de Xuño. 114 horas. 8 alumnas participantes.
  • Graduado en E.S.A. dende 3º: do 15 de Xaneiro ao 14 de Xuño. 114 horas. 10 alumnas participantes. 
  • Traspasando Fronteiras: do 13 de Maio ao 10 de Xuño. 60 horas. 6 alumnas participantes de orixe estranxeira.