Femuro coa infancia – Actividades de sensibilización – 2020