Comunidade Educativa – OBRADOIROS EN ED. SECUNDARIA

A través dos Convenios asinados ano tras ano coa Secretaría Xeral da Igualdade, ofertamos unha serie de actividades aos centros Educativos da provincia. Para poder realizar estas ou outras actividades hai que facer a reserva con antelación e recibir a confirmación de que temos dispoñibilidade de tempo e persoal para poder realizalos.  

A continuación detallamos algunhas das actividades máis frecuentes, pero todas son sempre adaptadas as necesidades específicas de cada centro, ampliando cada ano á oferta. 

  • “Sexualidade”. SexEdúcate é un novo proxecto co que pretendemos educar ás mozas e mozos nunha sexualidade consciente, libre e igualitaria. A través de caixas de correos, os adolescentes plasmarán as súas dúbidas que serán contestadas a través de vídeos en formato Reel que colgaremos no Instagram da federación.( Máis información no apartado INFANCIA E MOCIDADE).
  • “Corresponsabilidade”. Unha actividade dinámica de role-playing que se realizará no exterior e que ofrecerá ao alumnado un sentido crítico sobre o que é xusto e o que non, no que falaremos de compartir tarefas de casa e tamén de compartir os descansos. 
  • “Falamos e resolvemos en igualdade”:  Unha sesión na que se  tratarán conceptos como o feminismo, a igualdade, o teito de cristal…
  • “Cando é amor non doe”: Falamos das relacións de parella, dentro do marco do consentimento, o amor romántico, as relacións sas/tóxicas, os estereotipos… e as ferramentas para poder detectar os posibles indicios de violencia e saber recoñecelos cando se están dando.
  • “A muller e a nena na ciencia”: Por mor do 11 de Febreiro, partindo da invisibilidade que padece a muller na ciencia, falamos da situación na que se atopa a figura feminina neste e noutros ámbitos.
  • “Da ilusión á explotación”: Tratamos a temática da trata e da trata con fins de explotación sexual.
  • “Vémonos e escoitámonos”: Centrámonos na mensaxe que se transmite sobre a muller na publicidade, na música, no cine e, en xeral, nos medios de comunicación, profundizando na hipersexualización e cosificación que predomina en moitas ocasións.
  • A media laranxa. Deconstruimos mitos do amor romántico. 
  • O consentimento.  Que é?  Deixemos claro cando é e non  é consentimento, como pedilo, como dalo.