Comunidade Educativa – OBRADOIROS EN ED. SECUNDARIA

A través dos Convenios asinados ano tras ano coa Secretaría Xeral da Igualdade, ofertamos unha serie de actividades aos centros Educativos da provincia. Para poder realizar estas ou outras actividades hai que facer a reserva con antelación e recibir a confirmación de que temos dispoñibilidade de tempo e persoal para poder realizalos.  

A continuación detallamos algunhas das actividades máis frecuentes, pero todas son sempre adaptadas as necesidades específicas de cada centro, ampliando cada ano á oferta. 

  • “Falamos e resolvemos en igualdade”: Nesta sesión trataranse conceptos como o feminismo, a igualdade, o teito de cristal…
  • “Cando é amor non doe”: Falaremos das relacións de parella, dentro do marco do consentimento, o amor romántico, as relacións sas/tóxicas, os estereotipos… e as ferramentas para poder detectar os posibles indicios de violencia e saber recoñecelos cando se están dando.
  • “A muller e a nena na ciencia”: Por mor do 11 de Febreiro, partindo da invisibilidade que padece a muller na ciencia, falaremos da situación na que se atopa a figura feminina neste e noutros ámbitos.
  • “Da ilusión á explotación”: Trataremos a temática da trata e da trata con fins de explotación sexual.
  • “Vémonos e escoitámonos”: Centrarémonos na mensaxe que se transmite sobre a muller na publicidade, na música, no cine e, en xeral, nos medios de comunicación, profundizando na hipersexualización e cosificación que predomina en moitas ocasións.
  • A media laranxa. Deconstruiremos os mitos do amor romántico. 
  • O consentimento.  Que é?  Deixaremos claro cando é e non  é consentimento, como pedilo, como dalo.