FEMURO COA INFANCIA – FEMURO CONCILIA

 

No 2022 puxemos en marcha o Servizo FEMURO CONCILIA pensado para facilitar e conciliar a vida familiar e laboral.

É un servizo destinado para atender a nenas e a nenos dentre 2 e 12 anos en horario de tarde.  Neste ano participaron un total de  19 nenos e nenas.