Información e asesoramento

DIRIXIDO A TODAS AS MULLERES RURAIS:

  • Ofertas de emprego
  • Axudas Sociais
  • Recursos existentes

DIRIXIDO ÁS ASOCIACIÓNS FEDERADAS:

  • Asesoramento na constitución dunha ASOCIACIÓN
  • Inscrición, modificación ou altas e baixas nos REXISTROS
  • Tramitación de AXUDAS e SUBVENCIÓNS
  • Elaboración dos ESTATUTOS e SUBVENCIÓNS
  • Asesoramento nas OBRIGAS DOCUMENTAIS das asociacións
  • COORDINACIÓN e PROMOCIÓN das distintas asociacións.