2019

Levamos a cabo durante o 2019 o programa “O mundo en violeta” (ver apartado Programas sociais/ O mundo en violeta/ 2019) nos seguintes centros educativos:

  • CEIP Amaro Refojo (Verín)
  • CPR Mercedarios (Verín) 
  • CEIP Carlos Casares (Xinzo de Limia)
  • CEIP Plurilingüe Ribadavia
  • IES Taboada Chivite (Verín) 
  • CEIP San Salvador (Arnoia)