Viaxe anual

Anualmente FEMURO realiza unha viaxe dirixida as súas socias a través da cal ofrécese un recurso que permite ás mesmas saír da zona na que residencoñecer diferentes lugares e compartir experiencias  entre todas as participantes.

Durante todos estes anos xa visitamos numerosos lugares da xeografía española e incluso do país veciño, Portugal.

Dende FEMURO consideramos que o intercambio de experiencias e coñecementos é algo moi enriquecedor, especialmente cando se reside no medio rural e as dificultades de comunicación e acceso a diferentes recursos están presentes.

Partindo disto e tendo en conta o obxectivo prioritario de FEMURO, contribuir e promover a igualdade de oportunidades e o desenvolvemento das mulleres rurais en tódolos ámbitos organizamos esta viaxe para fomentar a participación das mulleres, onde ademais de coñecer e compartir cultura e convivencia, acádanse lazos importantes que motivan a seguir realizando actividades xuntas.