2018

 

Actuacións concedidas a través da ORDE do 13 de xuño de 2018 para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, na súa convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020. 

Os cursos que se levaron a cabo no 2018 foron os seguintes: