PLAN CORRESPONSABLES

 

PLAN CORRESPONSABLES

O Plan Corresponsables é unha nova política pública da Secretaría de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero do Ministerio de Igualdade que ten por obxectivo iniciar o camiño cara a garantía do coidado como un dereito en España dende a óptica da igualdade entre mulleres e homes, ao amparo do artigo 44 da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes e dende un enfoque de garantía de dereitos universais.

Con este Plan preténdese satisfacer as distintas necesidades de coidado da poboación, deseñando sistemas integrais de coidado dende unha perspectiva de xénero, interseccional e de dereitos humanos que promova a corresponsabilidade entre mulleres e homes, Estado, mercado, familias e comunidade.

Información ampliada na pestana EMPREGO E FORMACIÓN/ PLAN CORRESPONSABLES.