NOVAS FORMACIÓNS NO PROGRAMA “TECENDO OPORTUNIDADES”

No meses de Xuño, Xullo e Agosto retomamos accións formativas previstas no programa “Tecendo oportunidades”.  

Este programa ten como obxectivo principal mellorar nas mulleres en situacións de vulnerabilidade con baixa titulación (ou ningunha), a súa inserción sociolaboral e as habilidades sociais necesarias para desenvolverse no seu día a día con máis facilidade, promovendo que poidan adquirir os medios e recursos que lles permitan participar en condicións de igualdade na sociedade reducindo deste xeito os factores que causan a súa discriminación. 

Despois do parón a causa da COVID19, volvemos coas seguintes actuacións: