“Nova normalidade” en FEMURO

Retomamos parte das accións formativas que quedaron interrumpidas a causa de crise do COVID-19.
Comezamos polas clases de preparación para Graduado en ESA (probas parciais) con todas as medidas de seguridade para alumnado e para profesorado.

Estas accións formativas lévanse a cabo a través da Orde do 13 de xuño de 2018 de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo a través da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.