2016

                    cons_politica_social_dxis-cor

“O FSE Invirte no teu futuro”

Mediante a colaboración da Dirección Xeral de Inclusión Social e o Fondo Social Europeo, FEMURO desenvolveu diversas accións formativas co OBXECTIVO de  facilitar a inserción socio-laboral das persoas que se atopan en situación ou risco de exclusión social, debido a factores económicos, sociais ou persoais ( Segundo se recolle no EC, resumido no OT9. ” Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”)

As accións formativas levadas a cabo a través das convocatorias de 2015 e 2016 foron as seguintes:

VERÍN:

 • Curso Formativo-preparatorio nas Competencias Clave Nivel 2 (Marzo-Maio 2015). 212 horas en total.
 • Módulo formativo “actividades no tempo libre infantil e xuvenil” (Xuño-Xullo 2015). 100 horas entre teóricas e prácticas.
 • Curso formativo-preparatorio nas Competencias Clave Nivel 2 (Outubro 2015- Marzo 2016). 143 horas.
 • Curso formativo-preparatorio nas Competencias Clave Nivel 3 (Outubro 2015- Marzo 2016). 143 horas.
 • Curso formativo-preparatorio nas Competencias Clave Nivel 2 (Abril- Maio 2016). 70 horas.
 • Curso formativo- preparatorio nas Competencias Clave Nivel 3 (Abril- Maio 2016). 70 horas.
 • Módulo formativo “Procesos grupais e educativos no tempo de lecer infantil e xuvenil”. 30 horas teóricas e 40 prácticas.
 • Curso formativo preparatorio de Competencias Clave Nivel 2 (Xaneiro-Marzo 2017). 99 horas. 

RIBADAVIA:

 • 2 cursos formativos preparatorios nas Competencias Clave Nivel 2 (Abril-Maio 2016). 48 horas.
 • Curso formativo preparatorio de Competencias Clave Nivel 2 (Xaneiro-Marzo 2017). 99 horas. 

OS RESULTADOS ACADADOS NESTAS FORMACIÓNS FORON:

 • 25 alumnos e alumnas remataron a formación de Competencias Clave Nivel 2 en Ribadavia.
 • 24 alumnos e alumnas remataron a formación de Competencias Clave Nivel 2 en Verín.
 • 9 alumnas remataron a formación en técnicas e recursos de educación no tempo libre infantil e xuvenil.
 • 10 alunmas remataron a formación de procesos grupais e educativos do tempo de lecer infantil e xuvenil.