EMPREGO E FORMACIÓN – CURSOS DE FORMACIÓN FSE – 2022

 

Orde do 4 de maio de 2020 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de inciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social.

A través desta orde foron concedidas e levadas a cabo as seguintes actuacións:

 

  • Preparación para competencias Clave. Competencia matemática. Decembro 2021- Maio 2022. 
  • Preparación en Competencias Clave. Competencia Lengua. Decembro 2021-Maio 2022.
  • Preparación en Competencias Clave. Competencia Lingua. Decembro 2021- Maio 2022.
  • Preparación para probas parciais 1º e 2º Graduado en ESA.  Decembro 2021- Xuño 2022. 
  • Preparación para proba libre de Graduado en ESA (módulo científico-tecnolóxico). Decembro 2021-Xuño 2022.
  • Preparación para proba libre de Graduado en ESA (módulo social). Decembro 2021-Xuño 2022.