Programas Sociais – Tecendo oportunidades: FSE – 2020/2021

 

   

Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

 

 

Tecendo oportunidades é un programa destinado a mulleres en situación de vulnerabilidade con pouca ou ningunha titulación. 

O obxectivo principal deste programa é mellorar a súa  inserción sociolaboral e as habilidades sociais necesarias para desenvolverse no seu día a día con máis facilidade , promovendo que estas poidan adquirir os medios e recursos que lles permitan participar en condicions de igualdade na sociedade, reducindo deste xeito os factores que causan a súa discriminación. 

Dende outubro de 2020 ata setembro de 2021, atendemos a 60 mulleres.

As liñas de actuacións con elas foron as seguintes:

a) Servizos de orientación e información sobre recursos singularizados, de atención, orientación e asesoramento persoal e social, así como de apoio directo na relación con outras entidades, organismos e servizos que faciliten ás persoas usuarias o seu proceso de integración social.

b) Servizo de atención psicolóxica.

c) Servizo de asesoramento xurídico.

d) Servizo de mediación familiar e intercultural.

e) Actividades de adquisición de habilidades persoais e sociais básicas ou de competencias para a mellora da empregabilidade. 

f) Servizos ou medidas de apoio e orientación laboral para a mellora da empregabilidade e de acompañamento na busca de emprego. 

 

Dende Xaneiro a Xuño, realizáronse, ademais das atencións individuais, as seguintes accións grupais:

  • Preparación para superación de probas CELGA
  • Preparación para superación de probas ESA
  • Preparación para superación de Competencias Clave
  • EMPODER-ARTE e ECOFEMINISMO. Traballo das habilidades sociais a través de terapias artísiticas
  • Obradoiros de búsqueda de emprego

Alumnas preparando as probas CELGA