EMPREGO E FORMACIÓN – CURSOS FSE – 2021

 

Orde do 4 de maio de 2020 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de inciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social.

A  través desta Orde temos concedidas as seguintes actuacións:

 • Preparación para probas Celga. Xaneiro- Marzo. 6 alumnas formadas. 
 • Preparación parcial Graduado en ESA 1º e 2º. Decembro 2020-Xuño 2021. 5 persoas participantes. 
 • Preparación parcial Graduado en ESA 3º y 4º. Decembro 2020- Abril 2021. 
 • Preparación Graduado ESA proba libre (módulo lingüísitco). Decembro 2020- Xaneiro 2021.
 • Preparación parcial graduado ESA 1º e 2º. Setembro- Novembro 2021.
 • Preparación para proba libre de Graduado ESA (científico). Outubro-Novembro 2021
 • Preparación para proba libre de Graduado ESA  (lingüístico). Outubro-Novembro 2021.
 • Preparación para proba libre de Graduado ESA (social). Outubro-Novembro 2021. 

 

 • Preparación para competencias Clave. Competencia matemática. Decembro 2021- Maio 2022. 
 • Preparación en Competencias Clave. Competencia Lengua. Decembro 2021-Maio 2022.
 • Preparación en Competencias Clave. Competencia Lingua. Decembro 2021- Maio 2022.
 • Preparación para probas parciais 1º e 2º Graduado en ESA.  Decembro 2021- Xuño 2022. 
 • Preparación para proba libre de Graduado en ESA (módulo científico-tecnolóxico). Decembro 2021-Xuño 2022.
 • Preparación para proba libre de Graduado en ESA (módulo social). Decembro 2021-Xuño 2022.