ARCO DA VELLA

 

ARCO DA VELLA: PROGRAMA DE EMERXENCIA FAMILIAR EN TEMPOS DE COVID

 

Este foi un ano diferente en moitos sentidos. Pero no caso do noso programa de emerxencia non só estivo ininterrumpido durante todo o ano senón que foi máis necesario que nunca. 

Durante o ano 2020 atendéronse a través deste programa a 28 familias dos concellos de Verín e Vilardevós. Como persoas beneficiarias directas foron unhas 90. 

O eixe principal do Programa foi paliar as necesidades máis urxentes (comida, hixiene, saúde…) das familias beneficiarias, a través das axudas de emerxencia social. Esta actuación complementase abordando outro tipo de carencias e situacións de necesidade , proporcionando seguridade, recursos, estabilidade emocional e familiar… 

As actuacións levadas a cabo no 2020 foron:

  • Medidas de Atención Urxente. Entrega de: alimentación, roupa e calzado, pequenos electrodomésticos, material escolar, medicamentos e outros produtos de farmacia.  Tamén este ano repartimos produtos anti-COVID tales como máscaras, xeles hidroalcólicos… 
  • Atencións telefónicas e presenciais
  • Deberes: unha nova necesidad derivada do peche das escolas foi a impresión de tarefas enviadas polo profesorado.