ARCO DA VELLA

 

ARCO DA VELLA: PROGRAMA DE EMERXENCIA FAMILIAR EN TEMPOS DE COVID

 

O obxectivo deste proxecto é dotar ás familias de recursos materiais e persoais que permitan mitigar e/ou reducir as necesidades económicas que atravesan por diferentes motivos (laborais, persoais…).  

Neste ano 2022 , atendemos a un total de 30 familias (26 en Verín e 4 no Ribeiro), sendo 82 as persoas beneficiarias directas das axudas.

As actuacións desenvoltas dentro do programa foron:

  • Atención personalizada, para coñecer as necesidades concretas de cada familia e adaptar as intervencións o máximo posible.
  • Reparto de produtos de primeira necesidade, principalmente alimentos (frescos e non perecedoiros) e produtos de hixiene.
  • Reparto de material escolar e libros de texto.
  • Reparto de menciñas e produtos de farmacia.