Programas sociais – O mundo en violeta – 2019

 

Durante este continuaremos co Proxecto “ O MUNDO EN  VIOLETA”, esta vez subvencionado pola Secretaría Xeral de Igualdade,con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, para a realizaciónde programas de  interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade
entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero. 

 As actividades enmarcadas dentro deste proxecto, levaránse a cabo entre os meses de Xaneiro e Maio de 2019 e son as seguintes: 

 

  • VOLUNTARIADO VIOLETA

O Voluntariado Violeta é unha actividade que pretende crear redes de Igualdade dende a mocidade, previndo condutas machistas, empoderando ás mulleres e facendo partícipes a mozas e  mozos desta loita de xeito activo, implicándoas/os na sensibilización da poboación e facéndoas/os reflexionar e loitar para acadar a igualdade real.

Este ano, formaremos ao voluntariado de biblioteca do CEIP Amaro Refojo, nenos e nenas de 5º e 6º de primaria que impartirán, despois da formación, actividades coeducativas cos nenos e nenas de Educación Infantil do seu propio centro. 

Tamén, aqueles que estean interesados-as poderán formar parte do equipo de voluntariado violeta que xa ten en marcha Femuro, no que interveñen en diversas actividades de igualdade tanto con persoas adultas como coa infancia. 

 

 

 

  • OUTRAS ACTIVIDADES NOS CENTROS EDUCATIVOS
  1. Recreos de conto, as mulleres contan:  unha vez por semana, na hora do recreo, nenos e nenas de centros de Educación Infantil e Primaria gozarán de Contacontos Coeducativos que farán que reflexionen e interioricen valores positivos de Igualdade, respecto, resolución pacífica de conflitos, non violencia, etc.

 

 

            2. Actividades polo 8M: en estas datas sinaladas faránse actividades específicas              coas nenos e cos nenos relativas a conmemoración destes días.

 

            3. II Feira Violeta: para remarcar a violencia institucional, faremos a 2ª edición              da Feira Violeta, que consiste en que, voluntariamente, os cursos que así o                        desexen, poderán participar, a modo de concurso nela. A Feira consiste en que                  cada curso escolle a unha muller (dunha lista inicial que nós lle porporcionamos),              sen poderse repetir. Todas as mulleres proporcionadas teñen algo en común. O                  ano pasado foron mulleres científicas e descubridoras, e para o 2019 queremos                  propor “mulleres nas artes gráficas”. Durante uns meses, nas clases, traballarán á              muller elexida, e o final de curso como traballo grupal e todos os cursos o mesmo              día montan os STANDS dos seus traballos, visibilizando a muller, explicando os                  seus logros e o por qué foi invisibilizada. Haberá premios por participar e premios              aos mellores stands.

            Para participar en dita Feira, o profesorado ten que recibir por parte de Femuro                  unha pequena formación en Igualdade e perspectiva de xénero, para así                            desenvolver o traballo en torno á muller de xeito adecuado.

           Dita feira pretende por en valor os traballos realizados polas mulleres ao longo da              historia, empoderar a nenas mostrando modelos cos que sentirse identificadas,                 mostrar aos nenos e ás nenas, que as mulleres poden facer as mesmas cousas                  que os   homes,  e sobretodo visibilizar aquelo que foi ocultado durante a historia              por motivos patriarcales de violencia institucional. Outro dos obxectivos desta                    actividade e sensibilizar ao profesorado no tema da igualdade.

 

 

            4. O mes do respecto e a tolerancia: durante un mes (consensuado con cada               centro) ofertaránse unha serie de actividades encamiñadas a fomentar o respecto             como forma básica de convivencia.

 

  • VISIBILIZACIÓN DE CAMPAÑAS, ARTIGOS E DATAS SINALADAS NAS REDES SOCIAIS

A través das nosas redes sociais: Facebook e Instagram continuaremos coa nosa pequena labor de recuperación visibilizando tanto a mulleres que destacaron  nalgún campo ou faceta como tamén aqueles días e feitos que foron (e son) importantes para as mulleres. 

 

  • CAMPAÑA ESPECÍFICA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE A TRATA DE PERSOAS CON FINS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.

Esta campaña levarémalo aos institutos, onde derribaremos prexuízos de cara as verdadeiras vítimas, e onde sensibilizaremos a posibles futuros consumidores de prostitución. Deste xeito “desnomalizaremos” dito consumo e “desetigmatizaremos” a figura da prostituta.