70 KG DE ALIMENTOS RECOLLIDOS NO C.E.I.P. AMARO REFOJO (INFANTIL)

Un ano máis o centro de educación infantil Amaro Refojo quixo colaborar con nós recollendo alimentos para o noso programa “Femuro solidaria” no que se intenta dende Femuro paliar as necesidades de familias con dificultades económicas. 

Dende aquí queremos agradecer ás familias que colaboraron aportando alimentos así como ó profesorado e outros traballadores do centro que sempre están dispostas e dispostos a votar unha mán. 

Esta vez recollemos 70 kg de alimentos e produtos de hixiene. Xa é a segunda recollida do ano neste centro.